Zapisz się do Newslettera i bądź z wiedzą na bieżąco!

Podaj swój adres e-email:


    Reprezentacja przed sądami administracyjnymi

    Prowadzimy sprawy przed wojewódzkimi sądami administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym mające na celu uchylenie niekorzystnych dla Klienta decyzji. Nasze działania to w szczególności:

    • opracowywanie i wnoszenie skarg, skarg kasacyjnych, zażaleń i sprzeciwów,
    • udział w rozprawach,
    • podejmowanie aktywnych działań mających na celu między innymi wstrzymanie wykonania negatywnych decyzji podatkowych oraz przyspieszenie rozpoznania sprawy.