Zapisz się do Newslettera i bądź z wiedzą na bieżąco!

Podaj swój adres e-email:


  Opracowywanie i wdrażanie procedur związanych z bezpieczeństwem podatkowym

  Na bieżąco aktualizujemy wiedzę Klienta w zakresie konieczności posiadania przez firmę procedur podatkowych.

  Opracowujemy i wdrażamy w firmach instrukcje oraz procedury podatkowe z uwzględnieniem specyfiki firmy oraz odpowiednich przepisów. W szczególności przygotowujemy i wprowadzamy:

  • procedurę należytej staranności przy rozliczaniu podatku u źródła (WHT),
  • procedurę wspomagającą wywiązywanie się z obowiązków związanych ze schematami podatkowymi (MDR),
  • procedurę należytej staranności VAT,
  • strategie podatkowe,
  • polityki podatkowe.

  Rekomendujemy Klientom również nieobowiązkowe procedury, strategie i polityki, które mają na celu redukcję ryzyk podatkowych.

  Wspomagamy firmy w aktualizacji posiadanych procedur oraz weryfikacji prawidłowego ich stosowania.