Zapisz się do Newslettera i bądź z wiedzą na bieżąco!

Podaj swój adres e-email:


  Reprezentacja w trakcie kontroli ZUS oraz w sporach z ZUS przed sądami

  Prowadzimy sprawy ZUSowskie. Reprezentujemy przedsiębiorców, spółki i osoby fizyczne w szczególności w toku:

  • kontroli ZUS,
  • postępowań sądowych kwestionujących decyzje ZUS.

  W zakresie naszych usług mieści się między innymi:

  • opracowanie i realizowanie ustalonej z Klientem strategii,
  • udział w czynnościach kontroli lub postępowania (przesłuchania, oględziny, rozprawy itp.),
  • inicjowanie działań zmierzających do podjęcia aktywnej obrony przed zarzutami ZUS,
  • korespondencja z ZUS,
  • sporządzanie zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu kontroli,
  • przygotowanie odwołań, apelacji, zażaleń, sprzeciwów i innych pism.

  Doradzamy również co do zasadności składania wniosków o interpretacje przepisów składkowych.

  Przygotowujemy wnioski o interpretacje oraz składamy je w imieniu Klienta.

  Reprezentujemy Klienta w procesie uzyskania interpretacji.

  Prowadzimy sprawy związane z zaskarżeniem negatywnej interpretacji lub postanowienia o odmowie jej wydania.